Vi ser på sliper som ingen annan

Screening - En revolution på banan

Besiktning och tillståndsbedömning utförs i dag okulärt. Personal går längs spåret och bedömer tillståndet för varje enskild sliper med ögon och pik som mätinstrument.

Även om besiktningsmannens erfarenhet och kunnande är stort, så kan man inte bortse från att mätresultatet blir subjektivt, att den mänskliga faktorn styr och att det, även för den bästa, blir svårt att hålla en jämn bedömningsnivå. Dessutom är det förstås oerhört tidskrävande.

Raildoc erbjuder nu en revolutionerande metod för tillståndsbedömning av sliper: Screening. Med avancerad mätteknik fäst på ett spårgående fordon kan vi leverera exakta mätresultat som är oberoende av väder, vind och geografi. Resultatet visar tillståndet för varje enskild sliper och gör det möjligt att, som aldrig tidigare, exakt identifiera potentiella problemindivider och/eller problemsträckor. Byt bara de sliper som verkligen behöver bytas!

 

Okulär besiktning Screening
Mänskliga faktorn styr Exakta mätresultat
Subjektivt mätresultat Oberoende mätresultat
Svårt hålla jämn bedömningsnivå Konstant, jämn nivå
Stor erfarenhet och kunnande krävs Ingen erfarenhet krävs
Tidskrävande Snabbt – 5 km/h

 

Screen Tool

All mätdata samlas in i Screen Tool, en databas där sökningar kan göras efter en mängd parametrar. Det går att få fram övergripande mätdata över längre bandelar, eller endast på utvalda bansträckor. Man kan också välja att visa endast sliper i ett visst skick, till exempel. Screen Tool ingår naturligtvis vid köp av Screening. Förutom en cd med Screen Tool får kunden även mätresultatet utskrivet och presenterat i pärmar, i tre nivåer: per bandel, per kilometer och per sliper.

 

Screening

Screen Tool

Logga in till Screen Tool:
Log in to Screen Tool:
screentool.raildoc.se