Vi ser på sliper som ingen annan

Skarvöppnings mätning

Raildocs skarvöppningsmätning ger följande fördelar

   • Oberoende och objektiv mätning
   • Konstant nivå (egenutvecklad algoritm för bildbehandling)
   • Ingen personal på spåret (säkrare för personal)
   • Snabb mätning 20 km/h (kort disptid)
   • Exakt lägesmätning
   • Protokoll uppfyller BVS föreskrifter BVMall 1586.151
   • Rapport i PDF- och excelformat
   • Bilder på samtliga skarvar
   • Möjlighet till högupplösta bilder

 

Skarvöppningsmätning