Vi ser på sliper som ingen annan

Om RailDoc

Nu flyger vi fram i 20 km/h

Raildocs historia startade 2005 med en idé. Tillståndsbedömning av sliper har utförts i stort sett på samma sätt i över hundra år: med ögat som främsta mätinstrument.

Tidsödande och inte hundraprocentigt. Måste det vara så? Med uppskattningsvis tre miljarder slipers runt om i världen visste vi att här fanns en potentiell jättemarknad för den som kunde effektivisera processen.

Efter några år av tester har vi tagit fram en lösning där vi med ultraljud och/eller laser kan mäta underläggsplattans nedsjunkning och sliperns invändiga status. Nedsjunkningsgraden är viktig information. Är plattan nedsjunken tyder det på röta, och att slipersen bör bytas. Med egenutvecklade induktiva sensorer mäter vi också underläggsplattornas position och eventuell snedställning.

En av de största utmaningarna under utvecklingsprocessen har varit hastigheten. För att ha en chans kommersiellt så måste hastigheten öka, helst upp till 5 km/h. 2008 nåddes även det målet.

2009 lanserades vår programvara Screen Tool som ytterligare höjer värdet på produkten. Med Screen Tool samlas all mätdata in i en sökbar databas där kunden kan få fram exakt position och nedsjunkningsgrad för varje enskild sliper, men också överblicksdiagram över utvalda bandelar för att identifiera potentiella problemsträckor.

Raildoc har i dag sitt huvudkontor i Borlänge.

transq qualified skew