Vi ser på sliper som ingen annan

Vi ser på sliper som ingen annan

Välkommen till Raildoc! Vi erbjuder tillståndsbedömning av träsliper med en ny och revolutionerande metod: Screening, en egenutvecklad och helt unik produkt. Vi erbjuder också headchecks-mätningar med en tvåkanalsutrustning.

Vi är oberoende och utför mätningar till alla kategorier av banägare; såväl nationella banförvaltare som industrier och hamnar.

transq qualified skew

 

Ledorden är:

  • Exakt
  • Snabbt
  • Oberoende
  • Tillförlitligt

Screening - En revolution på banan

screening top

Besiktning och tillståndsbedömning utförs i dag okulärt. Personal går längs spåret och bedömer tillståndet för varje enskild sliper med ögon och pik som mätinstrument.

Läs mer: Screening - En revolution på banan

Skarvöppnings mätning

skarvöppningsmätning

Raildocs skarvöppningsmätning ger följande fördelar

  • Oberoende och objektiv mätning
  • Konstant nivå (egenutvecklad algoritm för bildbehandling)
  • Ingen personal på spåret (säkrare för personal)

Läs mer: Skarvöppnings mätning

Headchecks - Upptäck sprickorna i tid

headchecks

Headchecks är sprickor som oftast uppstår på höghastighetssträckor och banor med höga axellaster. Om sprickorna inte åtgärdas i tid kan de växa okontrollerat och orsaka rälsbrott och medföra höga underhållskostnader.

Läs mer: Headchecks - Upptäck sprickorna i tid