Vi ser på sliper som ingen annan

Skarvöppningsmätning

  • Oberoende och objektiv mätning
  • Konstant nivå (egenutvecklad algoritm för bildbehandling)
  • Ingen personal på spåret (säkrare för personal)
  • Snabb mätning 20 km/h (kort disptid)
  • Exakt lägesmätning
  • Protokoll uppfyller BVS föreskrifter BVMall 1586.151
  • Rapport i PDF- och excelformat
  • Bilder på samtliga skarvar
  • Möjlighet till högupplösta bilder

 

Skarvöppningsmätning