Vi ser på sliper som ingen annan

Vi ser på sliper som ingen annan

Välkommen till Raildoc! Vi erbjuder tillståndsbedömning av träsliper med en ny och revolutionerande metod: Screening, en egenutvecklad och helt unik produkt. Vi erbjuder också headchecks-mätningar med en tvåkanalsutrustning.

Vi är oberoende och utför mätningar till alla kategorier av banägare; såväl nationella banförvaltare som industrier och hamnar.

transq qualified skew

 

Ledorden är:

  • Exakt
  • Snabbt
  • Oberoende
  • Tillförlitligt

Screening - En revolution på banan

screening top

Besiktning och tillståndsbedömning utförs i dag okulärt. Personal går längs spåret och bedömer tillståndet för varje enskild sliper med ögon och pik som mätinstrument.

Läs mer...

Skarvöppningsmätning

skarvöppningsmätning

Raildocs skarvöppningsmätning ger följande fördelar

Läs mer...

Headchecks - Upptäck sprickorna i tid

headchecks

Headchecks är sprickor som oftast uppstår på höghastighetssträckor och banor med höga axellaster. Om sprickorna inte åtgärdas i tid kan de växa okontrollerat och orsaka rälsbrott och medföra höga underhållskostnader.

Läs mer...